Beställ en fortbildning med Liza Greczanik.

DIGITAL SVENSKA! Om att jobba med den digitala tekniken i svenska och svenska som andraspråk.

I en inspirerande fortbildning berättar Liza Greczanik om
hur hon använder sig av den digitala tekniken i sitt klassrum.
Det kommer att handla om alltifrån digitala portfolios och
bloggar till webbtidningar och wikis! Liza delar med sig av
konkreta tips och visar exempel på egna projekt som hon
har genomfört tillsammans med sina elever.

Målgrupp: Lärare i svenska och svenska som andraspråk åk 6-9
samt gymnasieskolan, som söker nya utmaningar och som är
nyfikna på hur man kan arbeta språkutvecklande med datorns
och internets hjälp.

Innehåll: Liza Greczanik berättar om hur man genom den
moderna tekniken kan öka elevernas lust att språka, träna
dem i att diskutera och reflektera samt rusta dem för att möta
de nya, snabbt växande, medielandskapen.

Fortbildningen fokuserar på följande områden:

Elevernas textvärldar

- Reflektion kring 2000-talets textvärldar.

Varför jobba digitalt?
- Om varför det är viktigt att anpassa skolan till de moderna förutsättningarna.
- Den digitala teknikens styrkor i undervisningen.

Lgr 11/ Gy 11 och digital kompetens
- Vad säger våra nya läroplaner om digital kompetens?

Bloggen som pedagogiskt verktyg
- Om bloggens potential som pedagogiskt verktyg i undervisningen.
- Om bloggens språkutvecklade styrkor.
- Exempel på hur man kan använda bloggen i undervisningen. En rad olika bloggupplägg presenteras t.ex. bokcirkelbloggar, nyhetsbloggar och PRAO-bloggar.
- Om bloggen som digital portfolio.
- Börja blogga! Genomgång steg-för-steg, av hur man startar en blogg.

Digitala lektioner
- Om hur eleverna kan skapa egna digitala lektioner och lära, tillsammans!

Radioprogram
- Boksamtal i radioformat
- Sommarprat

Webbtidningar
- Låt klassen skapa en egen tidning och jobba redaktionellt.
- Exempel på projekt.

Reflektion framför webbkameran
- Om hur webbkameran kan användas som redovisningsverktyg.

Upphovsrätt och bildhantering
- Vilka lagar och regler gäller på nätet?
- Creative Commons

Kunskapskrav och bedömning
- Exempel på hur man koppla det digitala arbetet till kursplanen i svenska och svenska som andraspråk.
- Tips på hur man kan bedöma digitala projekt.


Om kursledaren: Liza Greczanik arbetar som lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4-9 på Gunnesboskolan i Lund. Hon är författare till läroböckerna Bloggen möter undervisningen - konkreta metodiska tips (2007) och Elever Online (2009). Just nu skriver hon ett läromedel i svenska för högstadiet.  I Lizas klassrum används datorerna framgångsrikt som redskap i språkutvecklingens tjänst. Hon vill inspirera pedagoger att upptäcka nyttan och nöjet med digitala arbetssätt - och uppmuntra till nytänkande i skolan. Liza är även utbildad webbproducent och en mycket flitig bloggare under
adressen sprakmakargatan.se

Halvdags- eller heldagsfortbildning. Begär offert då priset varierar beroende på eventuella kostnader
för resor, logi samt 20-sidigt övningsmaterial.

Läs mer om hur du beställer studiedagar och om våra priser.

Läs mer om lärarnas kommentarer.

Vill du ha mer utförlig information om Liza Greczaniks fortbildningar? Kontakta oss gärna direkt på telefon 046 12 80 02 eller via mejl info@metodochfakta.se

Mer information om Liza Greczaniks öppna fortbildningar finner du under respektive ort på
hemsidans startsida.

Om Metod & Fakta AB

Metod & Fakta rekryterar kursledare bland aktiva förskollärare och lärare med anställning i förskola, grundskola och gymnasium som har lett sina elever till mycket goda resultat. 

Kursledarna har analyserat sin dagliga undervisning och redogör systematiskt för kursdeltagarna hur vägen till framgång har gått till. 
På så sätt sammanställs många års ansträngningar i klassrummet till värdefull kunskap om hur det går till att på bästa sätt förmedla sitt ämnesområde till eleverna. 

Metod & Faktas målsättning är att delge metodik som är konkret och enkel att omsätta i praktiken. Alla fortbildningar innehåller mängder av exempel på bra övningar som du som deltagare redan nästa dag kan praktisera i ditt klassrum!